Aluminum Flat Beds

Bed / Equipment

CM Truck Beds AL RS All Aluminum Flat Deck

CM Truck Beds AL RD Aluminum Flat Deck

CM Truck Beds AL PL Aluminum Platform

CM Truck Beds AL SK Deluxe Aluminum Skirted

CM Truck Beds AL ER Aluminum Hauler

CM Truck Beds AL SK Aluminum Skirted

CM Truck Beds ALTM Aluminum Tradesman